Mieszkanie i dom


Rozwiązania > Mieszkanie i dom


Mieszkanie i dom

Urządzenia systemu multi-split - dedykowane do obsługi kilku pomieszczeń.

  • Zakres dostępnych urządzeń od 1,5 kW do 15,0 kW
  • Do 1 jednostki zewnętrznej można podłączyć do 9 jednostek wewnętrznych
  • System efektywnie chłodzi lub ogrzewa do 9 pomieszczeń
  • Indywidualne sterowanie w każdym pomieszczeniu
  • Instalacja wymaga połączenia oddzielnie każdej jednostki wewnętrznej z zewnętrzną