Montaż i instalacja klimatyzacji


Strona Główna > Montaż i instalacja klimatyzacji

Aby przybliżyć Państwu to zagadnienie kilka słów na temat instalacji klimatyzacji, którą wykonujemy na terenie Warszawy i Białegostoku:


Instalacja klimatyzacji składa się z miedzianej instalacji rur freonowych, którymi między urządzeniem wewnętrznym, a zewnętrznym płynie czynnik chłodniczy, instalacji elektrycznej do zasilania jednostki zewnętrznej lub rzadziej wewnętrznej, instalacji elektrycznej między urządzeniami służącej do komunikacji i zasilania wentylatora jednostki wewnętrznej oraz, co bardzo ważne przy instalacji, odpływu skroplin z jednostki wewnętrznej w trybie chłodzenia lub zewnętrznej w trybie grzania.

Oferowana przez naszą firmę standardowa usługa montażu klimatyzatora polega na wykonaniu następujących czynności:


 • określenie miejsca montażu jednostki wewnętrznej z uwzględnieniem rozpływu powietrza (lokalizacja ma w niektórych przypadkach większe znaczenie dla komfortu osób przebywających w pomieszczeniu niż moc urządzenia),
 • określenie miejsca i sposobu montażu jednostki zewnętrznej z uwzględnieniem warunków technicznych i możliwości zasilania urządzeni,
 • montaż jednostki wewnętrznej do wysokości 3mb,
 • montaż jednostki zewnętrznej do wysokości 3mb,
 • wykonanie przebicia fi 65 mm przez ścianę zewnętrzną budynku o grubości do 0,4m,
 • wykonanie instalacji freonowej i komunikacyjnej do 5mb,
 • podłączenie do istniejącego zasilania w obrębie jednostki zewnętrznej do 5mb,
 • wykonanie grawitacyjnego odpływu skroplin przez otwór w ścianie zewnętrznej budynku,
 • przeprowadzenie próby szczelności,
 • uruchomienie i sprawdzenie działania instalacji klimatyzacji,
 • podstawowe przeszkolenie klienta z zakresu działania i użytkowania klimatyzatora.

 • W wielu budynkach i pomieszczeniach zachodzi konieczność wykonania czynności wykraczających poza standardowy montaż klimatyzacji. Do takich czynności zalicza się wykonywanie dodatkowych przebić przez przegrody budowlane, ukrywanie instalacji w ścianach lub dedykowanych korytach instalacyjnych, wydłużanie instalacji freonowej, uzupełnianie ilości czynnika chłodniczego, wymuszanie odpływu skroplin za pomocą pompek, ogrzewanie instalacji odpływu skroplin przy zastosowaniu klimatyzatora w trybie grzania, budowanie konstrukcji wsporczych, wynajem rusztowań lub zwyżek w celu montażu jednostek zewnętrznych.

  Instalatorzy firmy Awentil wykonujący usługi montażu posiadają umiejętności i wiedzę, popartą certyfikatami autoryzacyjnymi, które są niezbędne do wykonywania usług i zachowania gwarancji. Wszystkie działania jakich się podejmujemy wykonane są z należytą starannością i precyzją. Decydując się na współpracę z nami, możecie być Państwo przekonani, że będziecie w pełni usatysfakcjonowani z wykonanych przez nas prac. instalacja klimatyzacji warszawa Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego klienta w powyższych przypadkach koszt wykonania usługi montażu i instalacji klimatyzacji w Warszawie i w Białymstoku ustalany jest indywidualnie przed przystąpieniem do wykonywania usługi.