Pokój


Rozwiązani > Pokój


Pokój

Urządzenia systemu split - dedykowane do obsługi jednego pomieszczenia.

  • Zakres dostępnych urządzeń od 2,5 kW do 7,0 kW
  • Do 1 jednostki zewnętrznej można podłączyć maksymalnie 1 jednostkę wewnętrzną
  • System efektywnie chłodzi lub ogrzewa 1 pomieszczenie
  • Łatwa instalacja